นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 16,851 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 6429.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
23 มี.ค. 6429 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา