เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในสมัยเมืองศรีเทพรุ่งเรือง มีคณะละครเดินทางผ่านมาเพื่อไปเมืองศรีเทพ และได้ลืมพัดทิ้งไว้ ที่โคกเพ็ก เมื่อมีคนไปพบเรียกโคกนี้ว่า “โคกพัดละคร” ต่อมามีคนอีสานอพยพมาอาศัยอยู่และที่แห่งนี้มีพืช ตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งคนอีสานเรียกว่า “ต้นเพ็ก” ขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกโคกแห่งนี้จากพัดละคร เป็น “โคกเพ็กละคร” และเปลี่ยนจากเพ็กเป็นเพชร เพราะเห็นว่าโคกเพ็กละครอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์จึงเรียกว่า “โคกเพชรละคร” ต่อมาเห็นว่าโคกเพชรละครยาวเกินไปจึงเรียกสั้นๆ ว่า “บ้านเพชรละคร” และได้ตั้งเป็นตำบล เพชรละครในปัจจุบัน
0.01s. 0.50MB