เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 พ.ค. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
แชร์

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

13 คู่มือ ขั้นตอนการจัดกทำแผนการดำเนินงาน.pdf451.51 KB
13.1คู่มือ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี.pdf305.21 KB
13.2คู่มือ ด้านการบริหารงานบุคคล.pdf233.65 KB
13.3คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf219.58 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB