นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 24,007 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 เม.ย. 64รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) แชร์  
12 พ.ย. 63รายงานทางการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 เม.ย. 63รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) แชร์  
29 ต.ค. 62รายงานทางการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
12 มี.ค. 62รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) แชร์  
30 ต.ค. 61รายงานทางการเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
24 ต.ค. 61ข้อมูลรายรับ รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน 2560  แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา