นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 16,910 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
20 ต.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 6 เดือนหลัง) แชร์  
10 ต.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
7 ก.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
3 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนแรก) แชร์  
6 ม.ค. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
27 ต.ค. 62รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
5 ต.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 6 เดือนหลัง) แชร์  
3 ก.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
3 เม.ย. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนแรก) แชร์  
2 ม.ค. 62รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
30 ต.ค. 61รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา