นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 16,854 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 แชร์  
5 มี.ค. 64ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
8 ก.พ. 64ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 แชร์  
6 ม.ค. 64ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 แชร์  
9 ธ.ค. 63ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 แชร์  
12 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 แชร์  
30 ก.ย. 63ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563 แชร์  
2 ก.ย. 63ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.2563 แชร์  
5 ส.ค. 63ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 แชร์  
8 ก.ค. 63ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
2 มิ.ย. 63ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 แชร์  
8 เม.ย. 63ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
9 มี.ค. 63ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563 แชร์  
12 ก.พ. 63ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 แชร์  
21 ม.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 34 รายการ
เปลี่ยนภาษา