เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 411522 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 25621201 ต.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562863 ก.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562585 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562588 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562493 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562563 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562492 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562524 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562554 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561824 ม.ค. 62
ลำดับที่ 21-31 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB