เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2564128 ม.ค. 64
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 256396 ม.ค. 64
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 256359 ธ.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563212 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/25633612 ต.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 25631730 ก.ย. 63
ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.2563292 ก.ย. 63
ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563535 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/25634510 ก.ค. 63
ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563358 ก.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563352 มิ.ย. 63
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563477 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563679 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563708 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563599 มี.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25636812 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/25637621 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562613 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562562 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562634 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB