เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256312 มิ.ย. 63
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563147 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563259 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563318 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563209 มี.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25633212 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/25633921 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562273 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562242 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562254 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 47622 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562781 ต.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562503 ก.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562305 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562308 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562243 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562243 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562222 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562264 มี.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562284 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB