เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563812 ต.ค. 63
ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.256382 ก.ย. 63
ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563305 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/25633110 ก.ค. 63
ผลดำเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563188 ก.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563192 มิ.ย. 63
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563297 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563489 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563498 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563409 มี.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25634912 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/25635821 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562473 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562432 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562484 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 49122 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562981 ต.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562663 ก.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562435 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562428 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB