เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563510 ก.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256332 มิ.ย. 63
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563157 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563299 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563358 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563229 มี.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25633312 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/25634121 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562303 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562262 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562294 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 47822 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562811 ต.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562553 ก.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562345 ส.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562318 ก.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562253 มิ.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562293 พ.ค. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562242 เม.ย. 62
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562284 มี.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB