เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641718 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)4611 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)5227 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)631 ก.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20610 มิ.ย. 63
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2774 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2594 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์10921 พ.ค. 63
ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์6321 พ.ค. 63
ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 1171 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 7718 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล10726 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน11616 ก.ย. 62
ร่างวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน11066 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม6316 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน7016 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา14114 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง7514 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังศาลากลางบ้าน ม.8547 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์5329 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB