เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)2111 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)3327 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)341 ก.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8610 มิ.ย. 63
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2524 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2334 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์4321 พ.ค. 63
ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์4221 พ.ค. 63
ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 841 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 6418 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล9626 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน9416 ก.ย. 62
ร่างวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน8676 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม5216 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน5716 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา11814 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง5314 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังศาลากลางบ้าน ม.8437 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์3929 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง4923 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB