เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ก.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2310 มิ.ย. 63
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2154 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 284 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์2321 พ.ค. 63
ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์2121 พ.ค. 63
ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 551 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 5018 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล7826 ก.ย. 62
ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน7016 ก.ย. 62
ร่างวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน3486 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม3916 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน4516 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา6014 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง3614 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังศาลากลางบ้าน ม.8337 ส.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์2829 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง4023 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.33616 ก.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดสระน้ำ ม.85116 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB