เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)21 ก.ค. 63
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2310 มิ.ย. 63
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2144 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 274 มิ.ย. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256312 มิ.ย. 63
ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์2321 พ.ค. 63
ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์2121 พ.ค. 63
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563147 พ.ค. 63
ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 551 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563259 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563318 เม.ย. 63
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.2563209 มี.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 25633212 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/25633921 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.2562273 ม.ค. 63
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562242 ธ.ค. 62
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562254 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 47622 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14 5018 ต.ค. 62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562781 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB