เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

มีความประสงค์จะที่จะจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร  ชนิด 10 ล้อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB