นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 16,781 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64ประกาศประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
3 มี.ค. 64ร่างประกาศประกวดราคา(e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
21 ก.พ. 64ยกเลิกประกาศประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ แชร์  
29 ม.ค. 64ร่าง ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 บ้านสระเกษ แชร์  
28 ม.ค. 64รูปแบบรายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.6 แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
11 ก.ย. 63ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
27 ส.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
1 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
10 มิ.ย. 63ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
4 มิ.ย. 63ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 แชร์  
4 มิ.ย. 63ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 แชร์  
21 พ.ค. 63ผลการพิจารณาคำวิจารณ์ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ แชร์  
21 พ.ค. 63ปรับปรุง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ แชร์  
1 พ.ค. 63ร่างประกาศ ประกวดราคา (e-Bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  แชร์  
18 ต.ค. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 14  แชร์  
26 ก.ย. 62ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล แชร์  
16 ก.ย. 62ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แชร์  
6 ก.ย. 62ร่างวิจารณ์ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 110 รายการ
เปลี่ยนภาษา