เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2111
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1110
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563297
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 419
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 318
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2112
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561130
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 118
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560128

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB