เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน216
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)155
แผนพัฒนาท้องถิ่น 178
ประกาศ อบต.เพชรละคร การใช้แผนสามปี138

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB