เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน274
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)1107
แผนพัฒนาท้องถิ่น 1127
ประกาศ อบต.เพชรละคร การใช้แผนสามปี1101

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB