นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 16,778 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปลี่ยนภาษา