เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf3.32 MB
การประชุม.pdf3.92 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB