นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 16,828 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ย. 63การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
1 ม.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
1 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
2 ก.ย. 62ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 แชร์  
28 มิ.ย. 62แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
26 มี.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
28 ธ.ค. 61แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
24 ต.ค. 61งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
28 ก.ย. 61แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
24 ต.ค. 60ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา