นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 16,946 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  088-2934828

 • นางวิไลวรรณ งามจิตร

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  095-3069620

 • นายวิชัย สุวรรณทอง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  065-4569186

เปลี่ยนภาษา