นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 24,017 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา