เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง716 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา824 ก.ย. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564179 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622426 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่ิิอเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2814 ส.ค. 63
จิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 7912 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1811 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 174 ส.ค. 63
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด วัด793 ส.ค. 63
ข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน323 ส.ค. 63
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา บึงกันเจม ต.เพชรละคร2831 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 25638324 ก.ค. 63
ตู้ปันสุข อบต.เพชรละคร515 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครได้จัดสถานที่เพื่อควบคุมและสังเกตุการณ์โรคติดเชื้อ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตตำบลเพชรละคร เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อและควบคุมมิให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้11310 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนของพ่อค้า แม่ค้าที่จะขายของตลาดนัดภายในตำบลเพชรละคร และผู้ซื้อที่จะต้องรู้วิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด โควิด- 19 (COVID - 19)10830 มี.ค. 63
วันนี้ (27 มีนาคม 2563) อบต.เพชรละคร นำโดยนายประสิทธิ์ ชื่นสำนาล นายกอบต.เพชรละคร ลงพื้นที่บริเวรณตลาดนัดชุมชนบ้านท่าเสาและตลาดเช้าบ้านเพชรละคร เพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ให้กับผู้ดูแลพ่อค้า แม่ค้า พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ฉี11327 มี.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID- 19 และการทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง พิธีเปิด โดยท่านนายกประสิทธิ์ ชื่นสำนวล นายก อบต.เพชรละคร วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล8513 มี.ค. 63
กิจกรรมผู้สูงอายุ7527 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนระมัดระวัง และปอ้งกันการระบาดของโรคไวรัสโครนาสายพันธุ์ใหม่18627 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร7127 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB