เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี814 ม.ค. 64
การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ DMHTT1014 ม.ค. 64
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 814 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขาย ในเขตตำบลเพชรละคร158 ม.ค. 64
ออกรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสด และตลาดนัดในเขตตำบลเพชรละคร118 ม.ค. 64
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564168 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง8712 พ.ย. 63
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649812 พ.ย. 63
งานลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลเพชรละคร ประจำปี 2563 ภาคกลางวันและภาคกลางคืน572 พ.ย. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4016 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา3124 ก.ย. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564399 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25625226 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่ิิอเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น5814 ส.ค. 63
จิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 11912 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3211 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 394 ส.ค. 63
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด วัด1163 ส.ค. 63
ข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน4603 ส.ค. 63
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา บึงกันเจม ต.เพชรละคร5131 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB