เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง716 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา924 ก.ย. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564179 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622726 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่ิิอเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2914 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่ิิอเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2514 ส.ค. 63
จิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8012 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3111 ส.ค. 63
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1811 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 584 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร มีประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา 174 ส.ค. 63
สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด วัด813 ส.ค. 63
ข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน343 ส.ค. 63
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา บึงกันเจม ต.เพชรละคร2931 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 25638424 ก.ค. 63
ตู้ปันสุข อบต.เพชรละคร525 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)292 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครได้จัดสถานที่เพื่อควบคุมและสังเกตุการณ์โรคติดเชื้อ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในเขตตำบลเพชรละคร เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อและควบคุมมิให้เกิดการแพร่เชื้อสู่ชุมชนได้11410 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนของพ่อค้า แม่ค้าที่จะขายของตลาดนัดภายในตำบลเพชรละคร และผู้ซื้อที่จะต้องรู้วิธีปฎิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด โควิด- 19 (COVID - 19)10830 มี.ค. 63
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax)9830 มี.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB