นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 16,925 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง กำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 แชร์  
5 มี.ค. 64งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แชร์  
30 มี.ค. 63ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Land and Building Tax) แชร์  
15 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจภาคสนามตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้ 1.สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น สปก. โฉนด. นส.3ก ฯลฯ 4.ใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการ (ถ้ามี) แชร์  
28 ส.ค. 62แจ้งผู้ค้างชำระภาษีค่าขยะมูลฝอย แชร์  
3 ม.ค. 62ประชาสัมพันธ์การจัดภาษีนอกสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา