"ยุงลาย" เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งในช่วงนี้มีฝนตกในบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ยุงลายสามารถมาวางไข่ที่ผิวน้ำได้ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อลดการแพร่กระจายของยุงลายที่จะส่งผลต่อการเกิดโรคต่างๆ ขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันกำจัดยุงลายกันนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

ขอบคุณรูปภาพจาก : กรมควบคุมโรค