เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้กับประธาน อสม.

แชร์

วันที่ 25 มกราคม 2654 นายกประสิทธิ์ ชื่นสำนวล ได้มอบเครื่องเทอร์โมสแกนให้กับประธาน อสม. ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตำบลเพชรละคร สำหรับการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีการเดินทางเข้ามาในเขตตำบลเพชรละคร เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB