เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID- 19 และการทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง พิธีเปิด โดยท่านนายกประสิทธิ์ ชื่นสำนวล นายก อบต.เพชรละคร วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล

แชร์

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB