นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 16,804 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มี.ค. 64โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564 แชร์  
17 มี.ค. 64ข่าวประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร  แชร์  
25 ก.พ. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหนองหัวลิงเกมส์ ครั้งที่ 5 แชร์  
21 ก.พ. 64ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖ บ้านสระเกษ ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2564 แชร์  
25 ม.ค. 64มอบเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้กับประธาน อสม. แชร์  
14 ม.ค. 64การทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี แชร์  
14 ม.ค. 64การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ DMHTT แชร์  
14 ม.ค. 64มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แชร์  
8 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขาย ในเขตตำบลเพชรละคร แชร์  
8 ม.ค. 64ออกรณรงค์เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสด และตลาดนัดในเขตตำบลเพชรละคร แชร์  
8 ม.ค. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 แชร์  
12 พ.ย. 63ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
12 พ.ย. 63แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 พ.ย. 63งานลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลเพชรละคร ประจำปี 2563 ภาคกลางวันและภาคกลางคืน แชร์  
16 ต.ค. 63ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเพื่ิิอเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
12 ส.ค. 63จิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  แชร์  
3 ส.ค. 63สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 การปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด วัด แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา