เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.เพชรละคร ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

ตำบลเพชรละคร
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
67140

โทรศัพท์ 056-927-565
โทรสาร 056-927-565

0.02s. 0.50MB