นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 24,016 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

  • เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
  • โทรศัพท์ 056-927-565 โทรสาร 056-927-565
    อีเมล์ abt.phetlakron@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา