นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
088-2934828

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 16,923 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
11 มี.ค. 64ข้อ 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2564 แชร์  
2 มิ.ย. 63การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
1 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
1 มิ.ย. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
1 มิ.ย. 63มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
25 พ.ค. 63การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แชร์  
12 พ.ค. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
12 พ.ค. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แชร์  
12 พ.ค. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
5 พ.ค. 63แผนปฏิบััติการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา